خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 21)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان         حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی کرامتی خطیب جمعه گلپایگان در خطبه های نمازجمعه این هفته گلپایگان ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۷

خطبه های نمازجمعه درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۷

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان     ساختار اقتصادی ما تک محصولی و متکی به نفت می باشد و این یک ضعف و آسیب بزرگ ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۷

خطبه های نمازجمعه درتاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۷

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان     حجت الاسلام والمسلمین کرامتی خطیب جمعه گلپایگان : نباید اجازه دهیم اتفاقاتی مانند برجام ما را از پیشرفت ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۷

خطبه های نمازجمعه درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۷

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان     امام جمعه گلپایگان: پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه ای از جهان با هدف پیشرفت و بی نیازی ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان       حجت الاسلام والمسلمین کرامتی خطیب جمعه گلپایگان: مسئولی که اولویتهای دسته چندم را بعنوان اولویت اول به ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۴/۱۰/۱۳۹۷

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۴/۱۰/۱۳۹۷

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان         حجت الاسلام کرامتی امام جمعه گلپایگان: کسانی که آمریکا را کدخدای خود می دانند بدانند که ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۷/۱۰/۱۳۹۷

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۷/۱۰/۱۳۹۷

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان .   حجت الاسلام کرامتی امام جمعه گلپایگان: آنهایی که کعبه آمالشان آمریکا و اروپا و فرانسه است، وضعیت اروپا ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۹/۳۰

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۹/۳۰

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۷ به امامت حجت الاسلام و المسلمین شیخعلیامام جمعه موقت گلپایگان .       حجت الاسلام شیخعلی امام جمعه موقت گلپایگان برخی تصور می کنند نظام، نظام ارباب ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۹/۲۳

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۹/۲۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۷ به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان .               حجت الاسلام کرامتی امام جمعه گلپایگان: مصالح نظام اجازه نمی دهد ...

متن کامل »

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۹/۱۶

خطبه های نمازجمعه درتاریخ۱۳۹۷/۹/۱۶

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۷ به امامت حجت الاسلام و المسلمین کرامتیامام جمعه  گلپایگان .   حجت الاسلام کرامتی امام جمعه گلپایگان: روز دانشجو پیام مقابله با جریانی است که به هر طریقی ...

متن کامل »
رفتن به بالا