خانه / معرفی کتاب

آرشیو دسته ی : معرفی کتاب

اشتراک در خبرنامه

نقش رهبری در مدیریت بحران ها (دوره سه جلدی)

نقش رهبری در مدیریت بحران ها (دوره سه جلدی)

معرفی کتاب موضوع کتاب حاضر، شرح بحران های امنیتی و سیاسی کشور از خرداد سال ۱۳۶۸ تا تحولات پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ و بیان نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت این تحولات و بحران هاست. جلد اول این کتاب ...

متن کامل »

نقش رهبری در مدیریت بحران ها – جلد سوم

نقش رهبری در مدیریت بحران ها – جلد سوم

معرفی کتاب موضوع کتاب حاضر، شرح بحران های امنیتی و سیاسی کشور از خرداد سال ۱۳۶۸ تا تحولات پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ و بیان نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت این تحولات و بحران هاست. این کتاب، چهلمین جلد ...

متن کامل »

نقش رهبری در مدیریت بحران ها – جلد دوم

نقش رهبری در مدیریت بحران ها – جلد دوم

معرفی کتاب کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه «نقش رهبری در مدیریت بحران ها» می باشد. سلسله بحث های دومین مجلد «نقش رهبری در مدیریت بحران ها» ادامه منطقی – تاریخی مباحثی است که نویسنده در جلد اول مطرح کرده ...

متن کامل »

نقش رهبری در مدیریت بحران ها – جلد اول

نقش رهبری در مدیریت بحران ها – جلد اول

معرفی کتاب این کتاب شامل چهار فصل «بحران های امنیتی»، «بحران های سیاسی»، «بحران های فرهنگی» و «نابسامانی های اقتصادی» است که طی سه دهه از سوی دشمنان داخلی و خارجی متوجه انقلاب اسلامی ایران بوده است. در فصل اول ...

متن کامل »

تاثیر مبانی فلسفی در تفسیر صدرالمتالهین

تاثیر مبانی فلسفی در تفسیر صدرالمتالهین

معرفی کتاب بررسی تفاسیر موجود از قرآن مجید گویای این واقعیت است که مفسرین از روش واحدی در تفسیر قرآن پیروی نکرده اند بلکه هر یک از زاویه ای خاص به قرآن نگریسته و هرکدام روش و متد ویژه ای ...

متن کامل »
رفتن به بالا